Contact Us

Địa chỉ

Address: 29 D6, Saigon Pearl Villas, 92 Nguyen Huu Canh, W.22, Binh Thanh District, HCMC

Tel: +84 835 149 527 ; Fax: +84 835149 187

Liên hệ quảng cáo

Sales Director:
Ms. Minh Hoai Nguyen
E: h.nguyen@indochinemedia.com

Sales Manager:
Ms. Nhien Tran
E: n.tran@indochinemedia.com

Subscriptions

Mr. Dung Nguyen
E. dung.nguyen@indochinemedia.com

Biên tập

Digital Editor
Ms. Tien Nguyen
E: t.nguyen@indochinemedia.com