Cúp trang trí William Yeoward Crystal Ottoline
  • Chất liệu: pha lê chì
    Kích thước: Cao 57.1cm

    Làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công
    Chỉ nên rửa bằng tay

    Share on