Chuyến tàu đến với miền Viễn Đông xa xôi, băng qua dãy núi hùng vĩ ngăn...