Cùng Robb Report Việt Nam lắng nghe câu chuyện từ ông Andreas Klingler – vị “thuyền trưởng” đã gắn bó với Porsche Việt Nam trong suốt chặng đường 15 năm qua.

Cùng Robb Report Việt Nam lắng nghe câu chuyện từ ông Andreas Klingler – vị “thuyền trưởng” đã gắn bó với Porsche Việt Nam trong suốt chặng đường 15 năm qua.

Xem toàn bộ bài phỏng vấn tại đây.