Robb Report Việt Nam đồng hành cùng Aston Martin Hồ Chí Minh trong sự kiện Masterclass